Velkommen nye konfirmanter

07.09.17

Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet 2018/2019.

Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet, og håper at dette året vil gi deg en erfaring for livet. Konfirmanttiden er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du mulighet til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre. Du blir kjent med andre vokse og unge som er aktive i vår menighet. Du får lære mer om Gud og deg selv. Vi snakker om livet på godt og vondt. Vi håper at dette året vil gi deg mulighet til å vokse uten krav om å måtte prestere noe.

Litt om konfirmantåret:

Hovedsamlingene for konfirmantene blir på tirsdager og vil foregå i St. Jakob kirke, som er vår ungdomskatedral.

Alle konfirmantene skal i løpet av året delta på ca. 8 gudstjenester. Noen av gudstjenestene er felles for alle (presentasjonsgudstjenesten, to puslespillgudstjenester.). I tillegg skal konfirmantene delta på to gudstjenester i de kirkene hvor de skal konfirmeres. Da vil de bli delt inn i en egne kirkegrupper og møte presten som er knyttet til denne kirken.

Det blir leir på Dyrkolbotn 23.- 25. november. Sett av datoen allerede nå. Det er viktig at alle blir med på leir.

På denne nettsiden finner du en oversikt over konfirmantopplegget høsten 2018 og våren 2019. Vi gleder oss til å møte konfirmantene og deres familier!

 

Datoer for konfirmasjon 2019:

Johanneskirken - søndag 26. mai kl. 11.00

Domkirken - torsdag 30. mai kl. 11.00

Nykirken - lørdag 1. juni kl. 11.00

Mariakirken - søndag 2. juni kl. 11 og kl. 13

 

Vi gleder oss til å møte konfirmantene og deres familier!

 

Hilsen

Øyvind Rise (or253@kirken.no) konfirmantprest – mobil: 95795198

Hilde Tetlie (ht652@kirken.no) menighetspedagog –mobil: 97192920

Trygve Nesse (trygve.nesse@gmail.com) prosjektleder i St Jakob – mobil: 93084142

 

 

Foto: Bo Mathisen