Velkommen nye konfirmanter

07.09.17

Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet 2018.

Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet, og håper at dette året vil gi deg en erfaring for livet. Konfirmanttiden er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du mulighet til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre. Du blir kjent med andre vokse og unge som er aktive i vår menighet. Du får lære mer om Gud og deg selv. Vi snakker om livet på godt og vondt. Vi håper at dette året vil gi deg mulighet til å vokse uten krav om å måtte prestere noe.

Litt om konfirmantåret:

Hovedsamlingene for konfirmantene blir på tirsdager og vil foregå i St. Jakob kirke, som er vår ungdomskatedral.

Alle konfirmantene skal i løpet av året delta på ca. 8 gudstjenester. Noen av gudstjenestene er felles for alle (presentasjonsgudstjenesten, to puslespillgudstjenester + «ung messe» til våren). I tillegg skal konfirmantene delta på gudstjenester i de kirkene hvor de skal konfirmeres. Da vil de bli delt inn i en egne kirkegrupper og møte presten som er knyttet til denne kirken.

Det blir leir på Dyrkolbotn 24.- 26. november.

Datoer for konfirmasjon 2018:

Søndag 6. mai - Johanneskirken

Torsdag 10. mai - Kristi himmelfart, Domkirken

Lørdag 12. mai - Nykirken

Søndag 13. mai - Mariakirken

 

Vi gleder oss til å møte konfirmantene og deres familier!

 

Hilsen

Øyvind Rise (or253@kirken.no) konfirmantprest – 95795198

Hilde Tetlie (hilde.tetlie@bergen.kirken.no) menighetspedagog -97192920

Anne Line Kroken(annelinekroken@stjakob.no) prest i St Jakob – 45425363

 

 

Foto: Bo Mathisen