Interessegrupper kull 2015

30.09.14

Da er interessegruppene klare, og konfirmantene skal velge gruppe etter prioritert rekkefølge 1-4.

Her er valgene:

- KRIK(Sport/idrett/lek), Sjømannskirkegruppe

- Filmgruppe og St. Jakobgruppe

Se på datoer/dager/innhold sammen med konfirmanten.

Ps! Interessegruppene er en obligatorisk del av konfirmantopplegget vårt, og samme meldeplikt om fravær gjelder!

Prøver å få lagt ut info arkene om gruppene, men vi har litt problemer med server i dag. Konfirmantene har med seg et skriv hjem fra leiren med info om 3 av gruppene.

Valget sendes til hilde.tetlie@bergen.kirken.no innen denne uken (siste frist fredag 3/10)