Puslespillgudstjenester

Puslespillgudstjenester i St Jakob (Alle konfirmantene møter)

Fredag 16/11 i St Jakob kl. 19.00.

Gudstjeneste i forbindelse med arrangementet Global uke. Tema: Bekjempelse av menneskehandel og moderne slaveri. Gudstjenesten er for konfirmanter som tilhører menighetene i Bergensdalen prosti og domprostiet. Alle foreldre er velkommen.

 

Tirsdag 11/12 i St Jakob kl. 17.30 – 19.00. Alle foreldre er velkommen.