Gudstjenester

Som konfirmant i Bergen domkirke menighet skal du delta på minst 10 gudstjenester.

6 av disse er obligatoriske gudstjenester som kullet er sammen om.

I tillegg kommer tre valgfrie gudstjenester. Disse skal være søndagsgudstjenester. Du velger selv hvilken kirke du vil gå i. På menighetens hjemmesider finner du informasjon om gudstjenester du kan gå på. Det er også mulig å delta ved gudstjeneste i en annen menighet.

Går du glipp av en eller flere av de obligatoriske fellesgudstjenestene, tar du det igjen med ekstra valgfri(e) gudstjeneste(r).

Husk at 10 gudstjenester er et minimum - det er bare fint å gå på flere!