Gudstjenester

Som konfirmant i Bergen domkirke menighet skal du delta på minst 8 gudstjenester.

Alle konfirmantene skal i løpet av året delta på ca. 8 gudstjenester. Noen av gudstjenestene er felles for alle (presentasjonsgudstjenesten, to puslespillgudstjenester + «ung messe» til våren).

I tillegg kommer valgfrie gudstjenester. Disse skal være søndagsgudstjenester. Du velger selv hvilken kirke du vil gå i. På menighetens hjemmesider finner du informasjon om gudstjenester du kan gå på. Det er også mulig å delta ved gudstjeneste i en annen menighet.

Alle konfirmantene skal i løpet av høsten delta på to gudstjenester i den kirken der de skal konfirmeres. Konfirmantene deles da i gudstjenestegrupper og vil møte hovedpresten i den kirken de skal konfirmeres i.

Går du glipp av en eller flere av de obligatoriske fellesgudstjenestene, tar du det igjen med ekstra valgfri(e) gudstjeneste(r).

Husk at 8 gudstjenester er et minimum - det er bare fint å gå på flere!