Hovedsamlinger - vår

Hovedsamlingene høsten 2017 finner sted i St. Jacob kirke.

Her møter alle konfirmantene hver gang.

1 samling med interessegrupper: Skapelsen. Hvem står bak alt sammen?

Tirsdag 16/1 kl. 17.30 – 20.15

 

2 samling med interessegrupper: Bibelen. Hvor viktig kan en bok være?

Tirsdag 6/2 kl. 17.30 – 20.15

 

3 samling med interessegrupper: Bønn. Hvordan snakke med Gud?

Tirsdag 6/3 kl. 17.30 – 20.15

 

4 samling med interessegrupper: Oppstandelsen. Ondskap, død – håp og trøst

Tirsdag 10/4 kl. 17.30 – 20. 15

 

5 samling med interessegrupper: Avslutningsfest

Tirsdag 24/4 kl. 17.30 – 20.15

 

FRAMMØTE

Send mail ved gyldig fravær til Øyvind: or253@kirken.no

 

Samlingene i St Jakob er fra kl 17.30- 20.15.

Kom i god tid, ha spist på forhånd. Snack i pausen.

NB! Det er ikke mulig å gå tidligere.