Hovedsamlinger - vår

Hovedsamlingene våren 2018 finner sted i St. Jacob kirke.

Her møter alle konfirmantene hver gang.

1 samling med interessegrupper: Skapelsen. Hvem står bak alt sammen?

Tirsdag 15/1 kl. 17.30 – 20.00

 

2 samling med interessegrupper: Bibelen. Hvor viktig kan en bok være?

Tirsdag 5/2 kl. 17.30 – 20.00

 

3 samling med interessegrupper: Bønn. Hvordan snakke med Gud?

Tirsdag 12/3 kl. 17.30 – 20.00

 

4 samling med interessegrupper: Bøssebæreraksjon for Kirkens nødhjelp.

Tirsdag 9/4: Oppmøte i St Jakob kirke kl. 17.00.

Hvert år deltar konfirmanter i hele landet på Kirkens nødhjelps fasteaksjon. Også konfirmantene i Bergen domkirke menighet vil delta på fasteaksjonen 2019 og bidra som bøssebærere.

 

5 samling med interessegrupper: Avslutningsfest

Tirsdag 7/5 kl. 17.30 – 20.00

 

FRAMMØTE

Send mail ved gyldig fravær til Øyvind: or253@kirken.no

Kom i god tid, ha spist på forhånd.