Hovedsamlinger - høst

Hovedsamlingene høsten 2018 finner sted i St. Jacob kirke.

Her møter alle konfirmantene hver gang.

Hovedsamlinger i St Jakob kirke

(ALLE konfirmantene møter hver gang)

 

1 samling: Kick Off

Tirsdag 28/8 kl. 17.30 – 20.00

 

2 samling med interessegrupper: Kirken. Hvor hører du hjemme?

Tirsdag 11/9 kl. 17.30 – 20.00

 

3 samling med interessegrupper: Vår Far. Hvem er Gud?

Tirsdag 25/9 kl. 17.30 – 20.00

 

4 samling: Selvbilde. Hvem er jeg?

Tirsdag 23/10 kl. 17.30 – 20.00

 

5 samling med interessegrupper: Guds sønn. Jesus døde og sto opp. Hvorfor?

Tirsdag 6/11 kl. 17.30 – 20.00

 

FRAMMØTE

Send mail ved gyldig fravær til Øyvind: or253@kirken.no

Kom i god tid, ha spist på forhånd. NB! Det er ikke mulig å gå tidligere.