Hovedsamlinger - høst

Hovedsamlingene høsten 2017 finner sted i St. Jacob kirke.

Her møter alle konfirmantene hver gang.

1 samling: Kick Off

Tirsdag 29/8 kl. 17.30 – 20.15

 

2 samling: Selvbilde. Hvem er jeg?

Tirsdag 5/9 kl. 17.30 – 20.15

 

3 samling med interessegrupper: Kirken. Hvor hører du hjemme?

Tirsdag 19/9 kl. 17.30 – 20.15

 

4 samling med interessegrupper: Vår far. Hvem er Gud?

Tirsdag 03/10 kl. 17.30 – 2015

 

5 samling med interessegrupper: Guds sønn. Jesus døde og sto opp. Hvorfor?

Tirsdag 28/11 kl. 17.30 – 20.15

 

FRAMMØTE

Send mail ved gyldig fravær til Øyvind: or253@kirken.no

 
Samlingene i St Jakob er fra kl 17.30- 20.15.

Kom i god tid, ha spist på forhånd. Snack i pausen.

 

NB! Det er ikke mulig å gå tidligere.