Andre samlinger - høst

Andre viktige datoer høsten 2018

Felles gudstjenester for alle konfirmantene

Presentasjonsgudstjeneste (Alle konfirmantene møter)

Søndag 9/9 kl. 11.00 – Domkirken.

Konfirmantene blir presentert ved navn i gudstjenesten. Alle foreldre er velkommen og oppfordres til å stille. Konfirmantene møter 10.30.

 

Puslespillgudstjenester i St Jakob (Alle konfirmantene møter)

Fredag 16/11 i St Jakob kl. 19.00. Gudstjeneste i forbindelse med arrangementet Global uke.

Tema: Bekjempelse av menneskehandel og moderne slaveri. Gudstjenesten er for konfirmanter som tilhører menighetene i Bergensdalen prosti og domprostiet. Alle foreldre er velkommen.

Tirsdag 11/12 i St Jakob kl. 17.30 – 19.00. Alle foreldre er velkommen.

 

Konfirmantleir på Dyrkolbotn

23. – 25. november. Mer info om leiren kommer i løpet av høsten.