Andre samlinger - vår

Midtveissamtale

Vi gjennomfører en midtveissamtale med hver enkelt konfirmant i januar. Datoer for samtalene blir tirsdag 22. og torsdag 24. januar på Bryggen 13. Kun konfirmanten stiller til denne samtalen. Mer info om samtalen kommer senere.

 

Overnatting i St Jakob 26 - 27. april

Vi overnatter i kirka. Det blir lek og moro og noe undervisning.

 

Kirkegrupper for konfirmantene vår 2019

I løpet av våren 2019 vil alle konfirmantene delta på to gudstjenester i den kirken de skal konfirmeres i. Mer info om dette kommer når vårens gudstjenesteplan er utarbeidet.

 

Tidspunkter for øving til konfirmasjon:

Torsdag 23/5 16.00 – 17.00: Nykirken

Torsdag 23/5 17.30 – 18.30: Mariakirken

Torsdag 23/5 19.15 – 20.15: Domkirken