Andre samlinger - vår

Midtveissamtale

Vi gjennomfører en midtveissamtale med hver enkelt konfirmant i januar. Datoer for samtalene blir 23. og 24. januar på Bryggen 13. Kun konfirmanten stiller til denne samtalen. Mer info om samtalen kommer senere.

Ung messe i St. Jakob 29. april

Alle konfirmantene deltar på ung messe søndag 29. april kl. 15.00 i St. Jakob. Ta med hele familien på gudstjenesten. Konfirmantene møter lørdag 28. april kl. 14 i St.Jakob for å øve.

Fasteaksjon tirsdag 20. mars

Hvert år deltar konfirmanter i hele landet på Kirkens nødhjelps fasteaksjon. Også konfirmantene i Bergen domkirke menighet vil delta på fasteaksjonen 2018 og bidra som bøssebærere. Oppmøte i St Jakob kirke kl. 17.00

Kirkegrupper for konfirmantene vår 2018

I løpet av våren 2018 vil alle konfirmantene delta på en gudstjeneste i den kirken de skal konfirmeres i. Mer info om dette kommer når vårens gudstjenesteplan er utarbeidet.

Bølgen

Bølgen er St. Jakobs ungdomsklubb, og arrangeres hver onsdag fra kl. 14.30. Kl. 16.30 er det felles middag for de som ønsker det. I løpet av våren skal alle konfirmantene delta på en klubbkveld i St. Jakob. Konfirmantene velger selv hvilke onsdag de vil gå.

På Bølgen kan Ungdommene komme og gjøre lekser, slappe av i kafe?en eller hjelpe til a? lage middag. Etter middagen åpnes det for forskjellige aktiviteter. Kvelden ledes av ungdommer, men det er alltid flere voksne tilstede på onsdagskveldene.